Register
.
Diễn đàn Sứ Thái
  #1  
Old 09-02-2012, 03:09 PM
tomhdb
Guest

Cấp độ: -INF [Level]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Kinh nghiệm: NAN%

Posts: n/a
Default Kỹ thu*t ghép mai v*ng đây b* con

Kinh nghiệm
Ghép Mai
Hai Quang sưu t*p
Ghép l* s* dụng bộ ph*n của 2 cây hoặc nhiều cây l*m cho chúng d*nh liền lại với nhau, sinh trưởng bình thường như một cây duy nhất. Ghép Mai l* gắn một phần của cây Mai có hoa đẹp v*o gốc của cây Mai có hoa xấu, để được cây Mai có hoa đẹp.

Sau đây l* một số phương pháp ghép đơn giản :

1. Nguyên tắc cơ bản giữa c*nh ghép v* gốc ghép:

a. -Sự liên quan giữa c*nh ghép v* gốc ghép.
- Cùng lo*i : Mai v*ng, Mai trắng, Mai kép
- Cùng giống : Mai đỏ(Ochna atropurpurea)+Mai v*ng(Ochna integerrima)

b. - Sự sinh trưởng của c*nh ghép v* gốc ghép :
- C*nh ghép có chứa nhiều dưỡng chất dự trữ, có những mắt bụ bẫm.
- Gốc ghép phải sinh trưởng tốt, đương lên nhựa.
- Đặc biệt khi ghép mắt thì c*nh ghép lẫn mắt ghép phải đương lên nhựa, nếu không thì việc bóc mắt hay bóc vỏ đều khó. Đối với những gốc ghép l* c*nh vượt mọc lên từ thân hay các c*nh to đã đốn một đầu thì ghép dễ sống hơn do sinh trưởng mạnh, nhiều nhựa, dễ bóc vỏ.

c. - Nhiệt độ v* độ ẩm :
Nhiệt độ tối ưu để tiếp hợp tốt giữa c*nh ghép v* gốc ghép giới hạn từ 25-30 độ (mình s*a lại l* "độ" thay vì % như b*i viết). Sau khi ghép nên để cây v*o bóng râm, tưới nước giữ ẩm, tránh tưới v*o mắt ghép. Nếu cây khô nước, mắt ghép sẽ chết.

d. - Mùa ghép :Tốt nhất l* đầu mùa phát triển của cây tức l* đầu mùa mưa, ngay khi các nụ xuất hiện nhưng chưa hoạt động t*ch cực. Ta có thể ghép v*o bất cứ thời điểm n*o trong năm nhưng hiệu quả không cao.

e. -Cách ghép : Có 3 cách ch*nh :ghép hông, ghép chẻ ngọn v* ghép áp.
- Ghép hông : phần ghép được gắn lên gốc ghép v* khi phát triển tốt thì cắt bỏ phần thân của gốc ghép ngay ph*a trên phần ghép.
- Ghép chẻ ngọn : cắt ngang gốc ghép ở chiều cao th*ch họp, sau đó chẻ gốc ghép ra v* chèn phần ngọn ghép v*o.
- Ghép áp : Gốc ghép v* c*nh ghép được gọt đi một phần ở chỗ ta muốn ghép, cột chặt 2 phần lại với nhau. Sau một thời gian 2 cây liền da, ta cắt bỏ những phần không cần thiết. Đặt điểm của ghép áp l* trong suốt quá trình ghép, c*nh ghép vẫn được cây mẹ nuôi nên dễ sống.

2. Thực hiện:Để việc ghép đạt tỷ lệ sống cao, cần phải thao tác nhanh v* thuần thục, phải thực hiện nhiều lần, dao phải thất sắc để vết cắt liền lạc v* dễ tiếp hợp.

a. -Ghép hông:
- Lấy phần ghép bằng cách cắt rời phần ngọn của cây Mai có hoa đẹp, khi các chồi n*y bắt đầu hoạt động, chiều d*i phần ghép khoảng 2-3cm.
- Dùng dao bén gọt xéo gốc phần ghép
- Khắc một nhát dao v*o thân của gốc ghép ở gần gốc.
- Nhét phần ghép v*o phần khắc ấy sao cho mặt cắt xéo của phần ghép quay v*o trung tâm của gốc Mai ghép.
- Dùng dây nylon quấn ngay chỗ ghép.

b. Ghép mắt(biến dạng của ghép hông)
- Phương pháp n*y dễ th*nh công nhất, mắt ghép đẹp, nhưng phải chuẩn bị trước gốc ghép : đốn đầu tất cả các c*nh nhánh để cây mọc nhiều tược non, v* loại bỏ chỉ chừa khoảng 3-4 tược khõe. Khi tược bằng đầu đũa l* ghép.
- Bên gốc ghép, khắc một hình chữ nh*t(5X3cm). Tách bỏ hình chữ nh*t đó. Thường ghép ở ph*a dưới cách thân v* c*nh của gốc ghép khoảng 1cm l* tốt nhất,
- Khắc một hình ch* nh*t tương tự xung quanh mắt ghép, nếu mắt có cuốn lá thì lấy luôn một đoạn để dễ theo dõi.
- Lấy mắt ghép hình chữ nh*t n*y đặt ngay lên hình chữ nh*t của gốc ghép, sau đó buộc dây, chừa cuốn lá.
- Nếu cuốn lá xanh rồi khô m* không rụng đi thì mắt ghép đã hư. Nếu cuống l* v*ng v* rụng đi sau v*i ng*y thì mắt ghép đã d*nh.
- Sau khoảng 15 ng*y, mở dây nylon, thấy mắt ghép còn d*nh v*o gốc ghép l* được(nếu mắt ghép khô v* bung ra l* đã chết).
- Cắt bỏ phần ngọn của gốc chừa v*i ba lá để thở. Sau một thời gian chỗ mắt ghép đã nẩy mầm, ra chồi non, ta cắt phần còn lại của tược gốc ghép để t*p trung nuôi dưỡng chồi non v* chăm sóc cây bình thường.

C. -Ghép chẻ ngọn:
- Ghép chẻ ngọn tương đối dễ thao tác, lấy ngọn của c*nh ghép l* phần t*n cùng của nhánh Mai đẹp, khõe, khi nụ đã lú ra nhưng chưa hoạt động t*ch cực, d*i khoảng 2-3cm.
- Cắt xéo gốc của phần ghép.
- Cắt ngọn của gốc ghép, sau đó chẻ dọc gốc ghép với chiều sâu th*ch hợp(1-2cm).
- Nhét phần ghép v*o chỗ bị chẻ của gốc ghép sau cho liền lạc với nhau.
- Quấn dây nylon quanh chỗ ghép, xong lấy bao nylon trùm lại để giữ ẩm;để cây v*o chỗ râm mát khoảng 10 ng*y, sau đó bỏ bao đi;khoảng 15 ngáy sau nữa có thể mở ây nylon(vẫn có thể trùm bao nylon cho đến khi ngọn của phần ghép có dấu hiệu phát triển, kết quả tốt hơn).

D. -Ghép mắt dạng mảnh:Ghép mắt dạng mảnh không phải bóc vỏ gốc ghép lẫn mắt ghép v* hầu như ghép được quanh năm.

Chuẩn bị gốc ghép:
1. Gốc ghép:cắt 1 lát nghiêng 45%, lưỡi dao cắt sâu v*o 1/3 thân của gốc ghép.
2. khoảng 10mm trên vết cắt thứ nhất, cắt 1 lát thứ 2 từ trên xuống dưới;khi lưỡi dao gặp lát thứ nhất thì cắt đi ở gốc ghép một mảnh gỗ d*i 10mm.

Chuẩn bị mắt ghép :
1. Vết cắt ở c*nh của mắt ghép giống hệt về k*ch thước như ở gốc ghép, vết cắt dưới ở mắt ghép, cách mắt ghép khoảng 5mm hay *t hơn.
2. Vết cắt trên ở khoảng 5mm bên trên mắt ghép, từ đó lát cắt đưa xuống dưới gặp mặt lát cắt thứ nhất v* cắt rời mắt ghép cũng d*i khoảng 10mm như ở gốc ghép.

Đặt mắt v*o gốc ghép :
1. Gốc ghép v* mắt ghép sẳn s*ng ghép v*o nhau.
2. Sau đó đặt mắt ghép dạng mảnh v*o vị tr* trên gốc ghép, buộc dây nylon, nhưng để hở phần mắt ghép.
3. Sau 15 ng*y mở dây nylon, mắt ghép d*nh tốt, ta cắt ngọn của gốc ghép v* chừa v*i ba lá để thở. Khi mắt ghép phát triển tốt thì cắt bỏ phần còn lại đến t*n chỗ ghép.

Chúc các bạn th*nh công

Hai Quang

Một b*i khác:
Hướng dẫn kỹ thu*t ghép Mai V*ng


Dụng cụ ghép mai:
- Dao lam
- Băng keo non

Cách ghép mai
- Bước 1: chọn nơi ghép, bạn có thể ghép v*o thân mai, hoặc c*nh mai, hoặc bứ cứ chỗ n*o bạn th*ch

- Bước 2: Nếu l* c*nh thì bạn dùng dao lam lóc nhẹ lớp vỏ mai lên như hình bên dưới sâu khoảng 2 - 3 cm.- Bước 3: Chọn nhánh mai con để ghép
Nhánh mai ghép v*o phải nhỏ như hình bên dưới (đường k*nh lớn hơn que tâm một chút), tuyệt đối phải ngắt hết lá nhánh ghép, nếu để lá nhánh ghép sẽ thoát hơi nước l*m nhánh ghép chết khô.

Sau đó vạt dẹp hai bên như hình bên dưới
- Bước 4: Ghép nhánh mai con đã vạt dẹp 2 bên v*o thân ghép, rồi dùng băng keo non quấn th*t chặt lại. Nếu kỹ hơn dùng bọc ny long buộc bên ngo*i.Sau 20 ng*y thì nhánh ghép sẽ d*nh v*o thân ghép, khi n*o thấy nhánh ghép đã phát triển tốt thì tháo băng keo.

Kỹ thu*t ghép mai v*ng, cách ghép mai v*ng, Nguồn: Sưu tầm v* tổng hợp.

Video dây:

Kỹ Thu*t Chăm Sóc Mai V*ng sau khi chưng Tết

http://www.youtube.com/watch?v=OmVy4...eature=related

Last edited by tomhdb; 09-02-2012 at 03:12 PM.
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
HUYNHVANQUE (28-09-2012)
  #2  
Old 09-02-2012, 03:12 PM
tomhdb
Guest

Cấp độ: -INF [Level]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Kinh nghiệm: NAN%

Posts: n/a
Default Re: Kỹ thu*t ghép mai v*ng đây b* con

Kỹ Thu*t Chăm Sóc Mai V*ng sau khi chưng Tết

Reply With Quote
  #3  
Old 09-02-2012, 03:16 PM
tomhdb
Guest

Cấp độ: -INF [Level]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Kinh nghiệm: NAN%

Posts: n/a
Default Re: Kỹ thu*t ghép mai v*ng đây b* con

Hướng dẫn chăm sóc cây cảnh đây b* con, thấy được thì ủng hộ.
Reply With Quote
  #4  
Old 09-02-2012, 03:57 PM
NGUYỄN LÊ MINH HẠNH
Guest

Cấp độ: -INF [Level]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Kinh nghiệm: NAN%

Posts: n/a
Default Re: Kỹ thu*t ghép mai v*ng đây b* con

b*i st rất bổ *ch
Reply With Quote
  #5  
Old 02-03-2012, 09:42 PM
MinhTam_BT's Avatar
MinhTam_BT MinhTam_BT is offline
LỚP " HOA "

Cấp độ: 32 [Level]
Life: 77 / 775
Magic: 462 / 13273
Kinh nghiệm: 2%

Join Date: Apr 2011
Posts: 1,387
Credits: 18,522
Thanks: 1,477
Thanked 547 Times in 265 Posts
MinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to all
Default Re: Kỹ thu*t ghép mai v*ng đây b* con

rat nhieu Tomhdb ! b*i sưu tầm rất hay v* bổ *ch !
nhìn người ta ghép mai thấy m* ghiền , hihi...
__________________
(-:T.L:-) BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ
Reply With Quote
  #6  
Old 28-09-2012, 04:01 PM
thaithanhhoa's Avatar
thaithanhhoa thaithanhhoa is offline
LỚP "CHỒI"

Cấp độ: 17 [LevelLevel]
Life: 0 / 424
Magic: 124 / 5940
Kinh nghiệm: 96%

Join Date: May 2012
Posts: 372
Credits: 24,431
Thanks: 601
Thanked 228 Times in 139 Posts
thaithanhhoa is a name known to allthaithanhhoa is a name known to allthaithanhhoa is a name known to allthaithanhhoa is a name known to allthaithanhhoa is a name known to allthaithanhhoa is a name known to all
Default Re: Kỹ thu*t ghép mai v*ng đây b* con

mình thực hiện
__________________
THÁI THANH HÒA

302A tan ky tan quy p sơn kỳ q tân phú
Reply With Quote
  #7  
Old 28-09-2012, 08:07 PM
MinhTam_BT's Avatar
MinhTam_BT MinhTam_BT is offline
LỚP " HOA "

Cấp độ: 32 [Level]
Life: 77 / 775
Magic: 462 / 13273
Kinh nghiệm: 2%

Join Date: Apr 2011
Posts: 1,387
Credits: 18,522
Thanks: 1,477
Thanked 547 Times in 265 Posts
MinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to allMinhTam_BT is a name known to all
Default Re: Kỹ thu*t ghép mai v*ng đây b* con

ủa bác Hòa có chừa đầu bo lú ra ko v*y ? hình như bác quấn b*t luôn hả bác ? em bắt chước mấy cách nầy để ghép lộc vừng tuy ko đạt 100% , nhưng cũng có bo sống , chịu khó ghép bổ sung nhiều lần luyện tay nghề luôn , kkk....
__________________
(-:T.L:-) BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 12:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
vBCredits II Deluxe v2.0.0 Copyright © 2010 DragonByte Technologies